Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 205596Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van een eerder verleende vergunning, Ginnekenweg 19A 4818JA Breda, District West Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2020-004196

Ingekomen: 04-08-2020

Locatie: Ginnekenweg 19A 4818JA Breda, District West Breda

Projectomschrijving: het wijzigen van een eerder verleende vergunning

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/bouwdossier-inzien-van-gebouwen-en-percelen.