Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 205561Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van de woning, District West Breda, Burg Vermeulenstraat 1 4813PR Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2020-004210

Ingekomen: 05-08-2020

Locatie: District West Breda, Burg Vermeulenstraat 1 4813PR Breda

Projectomschrijving: het uitbreiden van de woning

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/bouwdossier-inzien-van-gebouwen-en-percelen.