Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 205495Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van de voormalige pastorie, Baronielaan 24 4818RA Breda, District West Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2020-003865

Ingekomen: 20-07-2020

Locatie: Baronielaan 24 4818RA Breda, District West Breda

Projectomschrijving: het verbouwen van de voormalige pastorie

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/bouwdossier-inzien-van-gebouwen-en-percelen.