Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2020, 20519Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, ter plaatse van het braakliggende terrein gelegen tussen de Spoorlaan, Valutapad en Guldenpad ongenummerd (GAVI-kavel) te Den Haag

Algemene informatie

Het aanleggen van een helihaven ter plaatse van het braakliggende terrein gelegen tussen de Spoorlaan, Valutapad en Guldenpad ongenummerd (GAVI-kavel)

 

Ons kenmerk: 201720961

Categorie:

  • -

    Bouwen

  • -

    (Tijdelijke) buitenplanse ontheffing

Stadsdeel:

  • -

    Leidschenveen-Ypenburg

Locatie(s)

ter plaatse van het braakliggende terrein gelegen tussen de Spoorlaan, Valutapad en Guldenpad ongenummerd (GAVI-kavel)

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.