Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2020, 205154Beschikkingen | afhandelingGemeente Almere - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - 112 woningen, appartementen, grondgebonden en portiek - Carl Barkspad 3 t/m 25 (oneven, De Stripmaker 1 t/m 91(oneven, De Stripmakerhof 1 t/m 73 (oneven), 2 t/m 34 (even) en 3T92-SH4020, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

201889

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

14 mei 2020

112 woningen, appartementen, grondgebonden en portiek.

Carl Barkspad 3 t/m 25 (oneven, De Stripmaker 1 t/m 91(oneven, De Stripmakerhof 1 t/m 73 (oneven), 2 t/m 34 (even) en 3T92-SH4020