Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 205084Beschikkingen | aanvraagBesluit op aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning voor een paracommerciële rechtspersoon Bavelse Hei 5 4854PN Bavel

Kenmerk: Z2020-003395

Verzenddatum besluit: 06-08-2020

Locatie: Bavelse Hei 5 4854PN Bavel

Omschrijving: Drank- en Horecavergunning artikel 30a Drank- en Horecawet

De burgemeester heeft besloten het aanhangsel te wijzigen van de Drank- en Horecavergunning voor een paracommerciële rechtspersoon op Bavelse Hei 5 4854PN Bavel. Dit betreft het bijschrijven of verwijderen van een leidinggevende van de bestaande paracommerciële Drank- en Horecavergunning.

Een paracommerciële rechtspersoon voert horeca-activiteiten uit die los staan van de hoofddoelstelling. Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie is het niet toegestaan om bijeenkomsten van persoonlijke aard de houden, zoals bruiloften en partijen, dan wel dit openlijk aan te prijzen. Dit wordt als voorschrift aan de vergunning verbonden.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit kan binnen zes weken na publicatie via www.breda.nl/bezwaarschrift-indienen.

Ook kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda.

Aangevraagde en afgegeven vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact onder vermelding van kenmerk, locatie en omschrijving.