Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2020, 204939BeleidsregelsAanwijzingsbesluit gebiedsontzegging Vancouverbrug

De burgemeester van de gemeente Coevorden;

 

gelezen het voorstel d.d. 6 augustus 2020 van de afdeling Leefomgeving, team Economie en Leefbaarheid;

 

overwegende, dat het gewenst is voor de openbare orde en veiligheid nadere regels te stellen;

 

gelet op artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2016;

 

besluit op grond van de beleidsregel gebiedsontzeggingen Coevorden 2012 onderstaande vast te stellen:

het gebied in en rond Vancouverbrug en passantenhaven gelegen in Coevorden, aan te wijzen als gebied waarin aan personen een gebiedsontzegging opgelegd kan worden in het belang van de openbare orde; het voorkomen of beperken van overlast; het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- en leefklimaat; de veiligheid van personen en goederen of de gezondheid of zedelijkheid.

 

De wegen en plaatsen waarin op de navolgende dagen en tijden een gebiedsontzegging kan worden gegeven aan overlastveroorzakers zijn:

- het aangewezen gebied op de gewaarmerkte situatiekaart, die bij het besluit is gevoegd. Het betreft het gebied van de passantenhaven in Coevorden.

-gedurende de volgende tijden:

 • 1.

  maandag tot dinsdag van 09.00 tot 01.00 uur;

 • 2.

  dinsdag tot woensdag van 09.00 tot 01.00 uur;

 • 3.

  woensdag tot donderdag van 09.00 tot 01.00 uur;

 • 4.

  donderdag tot vrijdag van 09.00 tot 01.00 uur;

 • 5.

  vrijdag tot zaterdag van 09.00 tot 01.00 uur;

 • 6.

  zaterdag tot zondag van 09.00 tot 01.00 uur.

Deze aanwijzing van het gebied is geldig tot 01 oktober 2020 en hierna elk jaar van 1 april tot 1 oktober.

 

Aldus vastgesteld op 6 augustus 2020.

De burgemeester van gemeente Coevorden

B.J. Bouwmeester