Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 204895Beschikkingen | aanvraagAanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning Grote Markt 21 4811XM Breda

Kenmerk: Z2020-004113

Ontvangstdatum: 29-07-2020

Locatie: Grote Markt 21 4811XM Breda

Omschrijving: Drank- en Horecavergunning artikel 30a Drank- en Horecawet

De burgemeester heeft een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van het aanhangsel van de Drank- en Horecavergunning op Grote Markt 21 4811XM Breda. Dit betreft het bijschrijven of verwijderen van een leidinggevende van de bestaande Drank- en Horecavergunning.

Belanghebbenden kunnen op deze aanvraag een zienswijze indienen bij de burgemeester. Dit kan binnen 1 week na publicatie via www.breda.nl/zienswijze-indienen.

Aangevraagde en afgegeven vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact onder vermelding van kenmerk, locatie en omschrijving.