Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 204732Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Terrasvergunning – verleend voor Taurus Cuijk B.V. – Grotestraat 56 en 58 Cuijk

 

Terrasvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 2:10 van de A.P.V. door de gemeente Cuijk een terrasvergunning is verleend.

 

Voor: Taurus Cuijk B.V., zaak 254146

Locatie: Grotestraat 56 en 58, 5431 DL Cuijk

Datum: 5 augustus 2020

Datum verzending: 6 augustus 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.