Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 204712Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Maatwerkvoorschriften – Korte Oijen 2 - 5433 NE Katwijk NB

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Cuijk maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften hebben gesteld.

 

Voor: het toevoegen van maatwerkvoorschriften waarbij maatregelen ter voorkoming van legionellarisico’s worden vastgelegd.

 

Locatie: Korte Oijen 2 5433 NE Katwijk NB

 

Datum verzending: 5 augustus 2020

 

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

 

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.