Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 204184Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dubbele dakopbouw, Eikepage 31 4814TM Breda, District Midden Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2020-004187

Ingekomen: 04-08-2020

Locatie: Eikepage 31 4814TM Breda, District Midden Breda

Projectomschrijving: het plaatsen van een dubbele dakopbouw

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/bouwdossier-inzien-van-gebouwen-en-percelen.