Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2020, 204134Beschikkingen | aanvraagTilburg, ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2020-03315 Schiphollaan 66 te Tilburg, verbouwing van woonhuis, 4 augustus 2020

 

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt gepubliceerd. Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijze indienen.

 

 

 

Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2020-03315 - I - Schiphollaan 66 te Tilburg.docx