Gemeenteblad van Overbetuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverbetuweGemeenteblad 2020, 203701Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit omgevingsvergunning Rijnstraat 2 te Driel

De gemeente heeft op 5 augustus 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer HOV-20-0610 voor het brandveilig gebruik van de tijdelijke huisvestiging op locatie Rijnstraat 2 te Driel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Brandveilig gebruik (vergunning)

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EMArnhem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 13 augustus 2020 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via omgevingsloket@overbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0481.