Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 203561Beschikkingen | aanvraagLangewijk 11 Froombosch Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00006237

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zes weken te verlengen:

 

- Langewijk 11, 9619 PK Froombosch, voor het veranderen van een bedrijfswoning in een plattelandswoning, ingediend op 30 juni 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, 0598-373737.