Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2020, 203440Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel; Gedempte Heve 21, 8281 AV te Genemuiden (RECTIFICATIE)

16 juli 2020

Gedempte Heve 21, 8281 AV te Genemuiden: voor het plaatsen van een dakkapel

De aanvraag is op afspraak in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.

Deze publicatie betreft een rectificatie. Op 5 augustus 2020 is deze aanvraag per abuis als verleende omgevingsvergunning gepubliceerd.