Gemeenteblad van Overbetuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverbetuweGemeenteblad 2020, 203093Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie C, nummer 1814, 1813 en 2752 te Heteren

De gemeente heeft op 4 augustus 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer HOV-20-0876 voor het realiseren van het centrumplan bestaande uit winkels, 20 appartementen, 14 woningen en 2 appartementen woningen op locatie Kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie C, nummer 1814, 1813 en 2752 te Heteren. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

  • Inrit/Uitweg

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan vergunningzaken Overbetuwe, postbus 11, 6660 AA Elst. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 7 augustus 2020 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via omgevingsloket@overbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0481.