Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 202168Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, bouwen 2 woningen, Zuiderkerkstraat 8 (zaaknummer Z2020-00007139)

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat voor de volgende aanvraag de beslistermijn is verlengd met een termijn van maximaal zes weken:

Zuiderkerkstraat 8 – voor het bouwen van 2 woningen, verzonden op 3 augustus 2020.