Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 202157Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, bouwen vrijstaande woning, Runmolen kavel 3 (zaaknummer Z2020-00007784)

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat voor de volgende aanvraag de beslistermijn is verlengd met een termijn van maximaal zes weken:

Runmolen kavel 3 – voor het bouwen van een vrijstaande woning en aanleggen in- of uitrit, verzonden op 3 augustus 2020.