Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 201561Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning Churchillhof 1 tm 54, 1443VW Purmerend

De gemeente heeft op 3 augustus 2020 besloten de omgevingsvergunning voor Churchillhof 1 tm 54, 1443VW Purmerend te verlenen. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het graven van een bouwkuip t.b.v. de realisatie van 52 appartementen met zorgvoorzieningen

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na 4 augustus 2020 een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.