Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 201416Beschikkingen | aanvraagIntrekking Boulevard Bankert 88

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende intrekking voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de verbouw/splitsen van woning in 3 appartementen, Boulevard Bankert 88 in Vlissingen (30 juli 2020).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.