Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 201219Beschikkingen | aanvraagMeenteweg 14 Schildwolde Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) 2020-023745

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zes weken te verlengen:

 

- Meenteweg 14, 9626 BH Schildwolde, voor het realiseren van tijdelijke woonruimte in een schuur, ingediend op 19 juni 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, 0598-373737.