Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 200990Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 21 juli 2020 tot en met 28 juli 2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Koolmees 12, Fijnaart

geheel vernieuwen en deels vergroten van de aanbouw met een kelderruimte op het zij- en achtererf

23 juli 2020

Noordlangeweg 5-8, Willemstad

wijzigen van het dak van de pluimveestal

22 juli 2020

Schanspoort 13, Klundert

plaatsen van een mantelzorgwoning en het legaliseren van 2 tuinhuizen

23 juli 2020

De Vleijlaan 1, Fijnaart

het bouwen van een nieuwe woning

23 juli 2020

Landpoortstraat 29, Willemstad

vervangen van de kozijnen en het isoleren van het dak

16 juli 2020

Vlietweg 8, Klundert

vernieuwen van de gevelafwerking t.p.v. de voor- en rechterzijgevel

16 juli 2020

Pastoor van Kessellaan 2, Zevenbergen

plaatsen van een erfafscheiding op het zijerf

16 juli 2020

Kadedijk tussen de huisnummers 78 en 84, Fijnaart

gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning fase 1 voor het bouwen van 5 woningen

16 juli 2020

Pieter de Hooghstraat 1, Fijnaart

renoveren van het dak

23 juli 2020

Transitoweg 9, Moerdijk

wijzigen van een vergunning (uitbreiding magazijn)

22 juli 2020

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.