Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 200928Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Zwingelspaansedijk 16 in Fijnaart, de puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 33 tot en met week 45 2020, maximaal 1 dag.