Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 200845Beschikkingen | afhandelingDrank- en horecavergunning commercieel

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:

 

  • 1.

    Pals Fitness en Fysiotherapie, Kristallaan 25a in Zevenbergen (verzonden 16 juli 2020)

Bezwaar

Er kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Exploitatievergunning commercieel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:

  • 1.

    Pals Fitness en Fysiotherapie, Kristallaan 25a in Zevenbergen (verzonden 16 juli 2020)

  • 2.

    Bed & Breakfast Pure Passie, Kraaiendijk 25 in Heijningen (verzonden 16 juli 2020)

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.