Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 200151Beschikkingen | afhandelingBesluit tot intrekken verleende omgevingsvergunning, plaatsen tijdelijke woonunit, Agnietenbergweg 14 (zaaknummer 2371-2019)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 31 juli 2020 de volgende omgevingsvergunning heeft ingetrokken:

Agnietenbergweg 14 – voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de periode va 1 februari 2019 tot1 december 2019 in verband met het bouwen van een nieuwe woning, verleend op 10 januari 2019. Het besluit tot intrekking van de verleende vergunning is verzonden op 31 juli 2020.

Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, Lübeckplein 2, na telefonische afspraak via telefoonnummer 14038 en vraag naar de sectie Bouwtoezicht.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.