Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 1997Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verklaring van geen bezwaar, incidenteel opstijgen heteluchtballon.

 

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 23 december 2019

Activiteit: het incidenteel opstijgen met (een) heteluchtballon(nen)

Periode: vanaf heden tot 1 januari 2023

Locatie:

Brummen

Familie Breukink, Hazenberg 5. De weilanden aan de Hazenberg, LR. Beijnenlaan, Hallsepad en de Eerbeekseweg;

 

Tonden

Familie De Bruin, weilanden rond de boerderij op de Tondensestraat 22;

 

Eerbeek

familie Vos, weilanden rond de boerderij op de Lombokweg 9;

familie Vos, weiland ingeklemd tussen het uiteinde van de Lombokweg en de Apeldoornseweg;

familie Vos, weiland ten oosten van de Schotpoortweg (tussen de Horsterdijk en de Ringlaan);

familie Vos, weiland ten noorden van de Heemstedeweg.

Zaaknummer: Z040478

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 25 december 2019

Burgemeester van Brummen