Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2020, 199462Beschikkingen | afhandelingverlenen omgevingsvergunning, Landingsweg 73 in Baarland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maakt bekend dat zij de omgevingsvergunning verlenen (reguliere procedure).

Kenmerk: HZ_WABO-2020-725

Besluit datum: 30 juli 2020

Projectomschrijving: het plaatsen van een berging

Bestaande uit:

  • Bouw

Bezwaar maken

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf de publicatiedatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Borsele. De beschikking en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen geduende 6 weken na de dag waarop de vegunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl.