Gemeenteblad van Heusden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenGemeenteblad 2020, 198950Beschikkingen | aanvraagGemeente Heusden - Omgevingsvergunning aangevraagd - Engelenseweg en omgeving, Vlijmen, kappen houtopstanden in verband met realisatie GOL

 

 

Het college van Heusden heeft op 22 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de activiteit:

 

Kappen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

 

Voor het kappen van houtopstanden in verband met de realisatie van het GOL aan de Engelenseweg en omgeving, kadastraal P4 en O227 (vak 59), O245 (vak 60), O247 (vak 61), N115 (vak 68 en 69), N6615 (vak 71), N3906 (vak 72), N3906, P1, P4 en P659 (vak 73) in Vlijmen. De aanvraag is bij de gemeente bekend onder nummer 1009725.

 

Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog geen bezwaar indienen. Er moet eerst een beslissing worden genomen op de aanvraag om bezwaar te kunnen maken.

 

Meer informatie

Graag bij uw schriftelijke reactie het zaaknummer vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 1789.