Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2020, 198930BeleidsregelsBekendmaking Besluit Wmo gemeente Beek 2020 - 2 en Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders van Beek brengt hiermede ter openbare kennis, dat ze het “Besluit Wmo gemeente Beek 2020 – 2” en de “Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2020” hebben vastgesteld. Het besluit en de beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2020.

Het Besluit Wmo gemeente Beek 2020 wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2020 met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor cliënten die voor 1 juli 2020 een melding hebben ingediend of een beschikking hebben ontvangen o.g.v. het Besluit gemeente Beek 2020.

Het besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo gemeente Beek 2020 - 2.

De beleidsregels Wmo gemeente Beek 2019 - 2 worden ingetrokken met ingang van 1 juli 2020 met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor cliënten die voor 1 juli 2020 een melding hebben ingediend of een beschikking hebben ontvangen o.g.v. de Beleidsregels gemeente Beek 2019 - 2.

De beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2020.

Het besluit en de beleidsregels liggen, tijdens kantooruren, ter inzage bij de afdeling Samenleving.