Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 198782Beschikkingen | afhandelingBesluit omgevingsvergunning OV 20067 Heesakkerweg 3 in Budel deels toegekend

De gemeente heeft op 30 juli 2020 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer OV 20067 voor het Kappen van 2 bomen op locatie Heesakkerweg 3 in Budel. De vergunning is deels toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 31 juli 2020 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.