Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 19858Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, hoek Raadhuisplein/Tramplein, 5388 GM Nistelrode.

De burgemeester heeft vergunning  verleend voor het organiseren van het Openbaar Carnaval Nistelrode op 21 februari van 11.00 uur tot 02.00 uur en 22, 23, 24 en 25 februari 2020 van 12.00 uur tot 02.00 uur.

Het besluit is verzonden op 27 januari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 27 januari 2020