Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2020, 198473Beschikkingen | aanvraagGemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Eeuwigelaan 33 in Bergen (NH), het kappen van een dennenboom, datum ontvangst 27 juli 2020 (WABO2001492)

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.