Melding Activiteitenbesluit Langestraat 75, 8281 AG te Genemuiden

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

 

Langestraat 75, 8281 AG te Genemuiden: voor het starten van een afhaal- en bezorgrestaurant; zaaknummer Z2020-00007103

 

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit.

 

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).

Naar boven