Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2020, 197965Beschikkingen | aanvraagHeinsbergerweg 135 - Verlengen beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning

Omschrijving (incl. locatie):

Heinsbergerweg 135, 6045 CD Roermond: realiseren oprit en plaatsen damwand en schutting

 

Activiteit(en):

bouwen van een bouwwerk

handeling in strijd met bestemmingsplan

uitwegen (verordening)

 

Registratienummer:

50766-2020

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/ verlenging beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 juli 2020 besloten voor de beslissing op de aanvraag de beslistermijn met maximaal 6 weken te verlengen tot uiterlijk 16 september 2020.