Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 197741Overige besluiten van algemene strekkingBeschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen

 

Week 31 - 20 20

Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben - op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet basisregistratie personen (BRP) - besloten de adresgegevens van de onderstaande personen te wijzigen. Uit onderzoek is gebleken dat zij niet meer op het adres wonen waarop zij in de BRP staan ingeschreven.

naam

geboortedatum

datum uitschrijving

 

Janssen, R.

06-02-1985

19-05-2020

Ruijs , E.L.

07-09-1972

19-05-2020

Aziz, M.

02-12-1987

25-06-2020

Pellikaan, P.E.H.

23-01-1980

19-06-2020

Khamis Harun Ismael

01-01-1994

16-06-2020

Schirpenbach , J.A.

15-02-1955

18-06-2020

de Voogd- Daada , V.C.

22-11-1978

11-06-2020

de Voogd, H.

07-04-1975

11-06-2020

de Voogd, K.H.L.

 

11-06-2020

Daada , S.G.

30-09-1998

11-06-2020

 

De bijhouding van de gegevens in de BRP wordt opgeschort in verband met ambtshalve vertrek van de ingezetene uit Nederland.

Door deze wijziging zijn deze personen formeel niet meer woonachtig in Nederland.

De wijziging wordt aan de afnemers van de BRP (zoals belastingdienst, de administratie van uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars) doorgegeven. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, de zorgverzekering en voorzieningen als AOW en pensioen van genoemde personen.

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met het team adresonderzoek van de afdeling Inwonerszaken van de gemeente Zwolle via telefoonnumer 14 038 of mail: adresonderzoeken@zwolle.nl. 

Gevolgen

De uitschrijving betekent dat bepaalde rechten worden stop gezet of opgeschort. Denk daarbij aan bijstandsuitkering, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, AOW en studiefinanciering. De gemeente kan geen uittreksel of identiteitsdocumenten verstrekken en u kunt geen kenteken op naam zetten.

Be zwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het is voor burgers mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de gemeente. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als organisatie/advocaat kunt u ook een bezwaarschrift indienen. Daarvoor dient u gebruik te maken van eHerkenning.

Een bezwaarschrift kan ook per post worden ingediend.

Het bezwaarschrift dient dan te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? De ontvangstbevestigingen worden via de Berichtenbox verstuurd.

Houd deze daarom goed in de gaten. Meer informatie over het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op https://mijn.overheid.nl.