Gemeenteblad van Rheden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenGemeenteblad 2020, 197568Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking omgevingsvergunning Den Heuvel 7 te Velp

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

Zaaknummer: 713833

Omschrijving: starten van een fitnesscentrum en het bestikkeren van de ramen

Locatie: Den Heuvel 7 te Velp

Datum ontvangst: 25 november 2019

 

Ter inzage en zienswijzen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 augustus 2020 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.