Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 197430Beschikkingen | aanvraagVuurdoornstraat 18 te Nijmegen: verwijderen van asbest - project Jerusalem - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 31-07-2020

Omschrijving: verwijderen van asbest - project Jerusalem (Vuurdoornstraat 18 te Nijmegen)

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z20.106310.01

Product: meldingen

Ontvangst: 28-07-2020

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=4B6ACB4B-D9B7-44AB-B32F-BDE1A0AC8E14