Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 197421Beschikkingen | afhandelingWaalkade 66 te Nijmegen: Waalkade 66 Vief Overname bestaand bedrijf DHW - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 31-07-2020

Omschrijving: Waalkade 66 Vief Overname bestaand bedrijf DHW (Waalkade 66 te Nijmegen)

Activiteiten: Horeca; Overig;

Zaaknummer: Z20.042298

Product: apv vergunning

Ontvangst: 01-07-2020

Definitieve beschikking verzonden: 28-07-2020

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 08-09-2020

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 29 juli 2020 tot en met 8 september 2020.

Toelichting:

Het besluit ligt ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel.

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Nijmegen. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=A54BCBFF-C85A-4492-B86F-07FAF8634FE8