Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 197412Beschikkingen | aanvraagGroesbeeksedwarsweg 103 te Nijmegen: splitsen van de bovenwoning - omgevingsvergunning - Aanvraag ontvangen

Gepubliceerd op: 31-07-2020

Omschrijving: splitsen van de bovenwoning (Groesbeeksedwarsweg 103 te Nijmegen)

Activiteiten: Bouwen;

Zaaknummer: W.Z20.105805.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 15-07-2020

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

 

Soort: Aanvraag ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De aanvraag is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Op de aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Dat betekent dat op de aanvraag binnen 8 weken moet worden beslist of binnen 14 weken als de beslistermijn is verlengd. Soms laat de beslissing langer op zich wachten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente om aanvullende stukken heeft verzocht.

Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen aanvraag. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=4730318F-9027-45C4-AF80-D783C2789481