Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2020, 196877Beschikkingen | aanvraagWillem II Singel 66 - Verlengen beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning

Omschrijving (incl. locatie):

Willem II Singel 66, 6041 HV Roermond: verbouwen pand tot 3 appartementen

 

Activiteit(en):

bouwen van een bouwwerk

handeling in strijd met bestemmingsplan

 

Registratienummer:

63364-2020

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/ verlenging beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juli 2020 besloten voor de beslissing op de aanvraag de beslistermijn met maximaal 6 weken te verlengen tot uiterlijk 13 september 2020.