Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Maurice Ravellaan 4, wijzigen signing luifel clubgebouw

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning OLO - 4398633, t.w: wijzigen van de signing op de luifel van het clubgebouw.

Ontvangstdatum aanvraag: 23 juli 2020

Aanvrager: ProjectManagement Bureau

Zaaknummer: 9749449

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar boven