Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2020, 196418Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Menistenstraat 3 en 5

Op 23 juli 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning : het plaatsen van een zonnescherm, op locatie Menistenstraat 3 en 5. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer V-2020-4097. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunning@enschede.nl of telefoonnummer 053 4817100.