Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2020, 195992Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit en opslagcontainer; Wolweversgilde 25 te Hasselt

20 juli 2020

Wolweversgilde 25 te Hasselt: voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit en opslagcontainer

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.