Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2020, 195827Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Hertenweg ongenummerd, Nieuwdorp

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag om Omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2020-756

Ingekomen: 23 juli 2020

Projectomschrijving: het realiseren van een loopbrug

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.