Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2020, 195824Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Jasmijnstraat 1 t/m 9 te 's-Gravenpolder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2020-731

Ingekomen:16 juli 2020

Projectomschrijving: brandveilig gebruik Rondas 's-Gravenpolder

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.