Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2020, 195646Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Luxemburgweg ongenummerd, Nieuwdorp

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag Omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2020-760

Ingekomen: 24 juli 2020

Projectomschrijving: Het aanleggen van een middenspannings kabel tbv Zonnepark

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.