Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2020, 195643Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester van Horsighstraat 34 in 's-Heerenhoek

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag Omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2020-723

Ingekomen: 15 juli 2020

Projectomschrijving: het bouwen van 3 woningen

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.