Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2020, 195641Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Stenevate kavel 5, Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag Omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2020-753

Ingekomen: 22 juli 2020

Projectomschrijving: Het bouwen van een woning Stenevate kavel 5

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.