Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2020, 195638Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, van Zijlstraat 80 in 's-Heerenhoek

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag Omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2020-758

Ingekomen: 23 juli 2020

Projectomschrijving: het wijzigen van de voorgevel

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.