Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2020, 195635Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Landingsweg 73 in Baarland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag Omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2020-725

Ingekomen: 15 juli 2020

Projectomschrijving: het plaatsen van een berging

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.